Đường đi lên đỉnh Hòn Bà

ĐỈNH HÒN BÀ- ĐIỂM ĐẾN THÚ VỊ KHI DU LỊCH NHA TRANG

Người ta biết đến Nha Trang là một thành phố biển, chỉ đến du lịch vào những dịp hè nắng nóng. Vậy nên, không phải du khách nào cũng có thể biết đến Hòn Bà. Bởi đây thực chất là một đỉnh núi chứ không phải hòn đảo trên biển. Nơi đây được ví như […]

Đường đi lên đỉnh Hòn Bà

ĐỈNH HÒN BÀ- ĐIỂM ĐẾN THÚ VỊ KHI DU LỊCH NHA TRANG

Người ta biết đến Nha Trang là một thành phố biển, chỉ đến du lịch vào những dịp hè nắng nóng. Vậy nên, không phải du khách nào cũng có thể biết đến Hòn Bà. Bởi đây thực chất là một đỉnh núi chứ không phải hòn đảo trên biển. Nơi đây được ví như […]